Zadzwoń do nas: 71-3466434, 71-3352100, 693613713

ul. Strachocińska 84, 51-511 Wrocław Zobacz na mapie

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna prowadzona przez POZ jest własnością przychodni, jednak pacjent ma pełne prawo wglądu w nią, może także uzyskać jej kopię.

Za sporządzenie kopii pobierana jest opłata w wysokości 0,32 zł za stronę. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, powinno jednak zostać wcześniej uzgodnione.

Aby otrzymać kopię dokumentacji, pacjent musi złożyć wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dostęp do dokumentacji mają także osoby upoważnione przez pacjenta. Jeśli za życia pacjent nie upoważnił nikogo do wglądu w dokumentację medyczną, prawo wglądu przysługuje m.in. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 , z późn. zm.)

Więcej informacji na stronie NFZ